Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Chorzów  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Chorzów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Chorzów.

Mapa Geoportal Chorzów
Mapa z granicą miasta Chorzów

Dane urzędu

Urząd Miasta Chorzówul. Rynek 1Chorzów, 41-500

Tel: 32 4165000

Fax: 32 2412459

E-mail: urzad@chorzow.eu

Powiat: Chorzów

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Chorzów: 2463011

Witryna: www.chorzow.eu

Władze lokalne: Prezydent Andrzej Kotalaurzad@chorzow.eu

Aktualności z miasta Chorzów

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Chorzowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Chorzów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Chorzów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Chorzowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Chorzowa

Miasto Chorzów w liczbach

Powierzchnia miasta Chorzów*

33 km2

2269 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Chorzów*

106 846 mieszkańców

36 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Chorzów*

3 214 mieszkańców na km2

7 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Chorzów

Geoportal Chorzów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Chorzów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Chorzów.

Dostęp do danych Geoportalu Chorzów

Jak powstał Geoportal miasta Chorzów?

Geoportal Chorzów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Chorzów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Chorzów.

Geoportal Chorzów umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Chorzów oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Chorzów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Chorzów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Chorzów?

Informacje na Geoportalu Chorzów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Chorzów?

Korzyści z Geoportalu Chorzów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Chorzów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Chorzów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Chorzów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Chorzowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Chorzowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Chorzów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Chorzów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Chorzów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Chorzowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Chorzowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Chorzów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Chorzów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Chorzowie.

  Geoportal miasta Chorzów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Chorzów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Chorzowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Chorzów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Chorzowie.

  W Geoportalu Chorzów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Chorzów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Chorzowie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Chorzów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Chorzów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Chorzów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Chorzów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Chorzów. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Chorzów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Chorzów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Chorzów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Chorzowie. W Geoportalu miasta Chorzów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Chorzowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Chorzów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Chorzów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Chorzów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Chorzów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Chorzów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Chorzów.

 • Zabytki w mieście Chorzów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Chorzów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Chorzów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Chorzów.

 • Informacje o wyborach w mieście Chorzów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Chorzów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Chorzów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Chorzów dla mieszkańców

Geoportal Chorzów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Chorzów. Na mapie Chorzowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Chorzów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Chorzów. Korzystając z map Geoportalu miasta Chorzów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Chorzów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Chorzów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Chorzów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować