Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Chorzów w liczbach

Geoportal Chorzów
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Chorzów

Chorzów, miasto w województwie śląskim, powiat Chorzów.

Powierzchnia miasta Chorzów wynosi 33 km2, zajmuje 2269 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Chorzów zamieszkuje 106 846 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 36 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Chorzów wynosi 3 214, jest 7 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Chorzów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Chorzów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Chorzów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Chorzów: 332269
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Chorzów: 22,512
Lesistość w % w mieście Chorzów: 6,82146
Ludność na 1 km2 w mieście Chorzów: 3 2147
Liczba ludności ogółem w mieście Chorzów: 106 84636
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Chorzów: -8,91888
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Chorzów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Chorzów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Chorzów: 16,25-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Chorzów: 67,2-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Chorzów: 109495
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Chorzów: 8,3206
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Chorzów: 88,9-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Chorzów: 2831
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Chorzów: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Chorzów: 872,1795
Przedszkola bez specjalnych w mieście Chorzów: 3049
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Chorzów: 504,940
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Chorzów: 52,72476
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Chorzów: 0,52340
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Chorzów: 1 24295
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Chorzów: 3 502-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Chorzów: 3 862-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Chorzów: 4 597-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Chorzów: 98,4512
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Chorzów: 96,843
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Chorzów: 98,4343
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Chorzów: 96,8111
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Chorzów: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Chorzów: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Chorzów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Chorzów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Chorzów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.